Kradzież ładunku w transporcie: FUNGIZID: ABACUS ULTRA 2X10 L, NCU

Nieznani sprawcy ukradli w sumie 48 palet środka ochrony roślin ABACUS ULTRA 2 X 10 L, NCU. Towar przewożony był z Niemiec i miał być dostarczony do miejscowości Timashevsk / Timashevskaya w Rosji.
Pod koniec kwietnia 2017 r. polski przewoźnik rzekomo realizujący ten transport - firma Omega Petrol Sp. z.o.o. - przejął na zlecenie firmy spedycyjnej oba ładunki w ilości 48 palet środków ochrony roślin ABACUS ULTRA 2 x 10 L, NCU.
Towar został zabrany przez pojazdy o następujących numerach rejestracyjnych:
RZE 35945 (ciągnik samochodowy) / RZE30126 (naczepa)
KR5P175 (ciągnik samochodowy) / RZE 35862 (naczepa)

Nagroda za przekazanie informacji w wysokości 25.000,00 EURO (zgodnie z §§ 657 i 660 BGB)

Kradzież środka ochrony roślin FUNGIZID: ABACUS ULTRA 2X10 L, NCU

_________________________________________________________________________

Nieznani sprawcy
Dane dotyczące skradzionego towaru:
48 palet środka ochrony roślin ABACUS Ultra 2 x 10 L, NCU

Przykład identycznej palety z takim samym produktem

Oznaczenia na opakowaniu

Przykład etykiety znajdującej się na palecie (z takim samym towarem)

Opis produktu znajdujący się na opakowaniu

 

Wartość skradzionego ładunku w ilości 48 palet ze środkiem ochrony roślin FUNGIZID: ABACUS ULTRA 2X10 L, NCU wynosi kilkadziesiąt tysięcy euro.
Firmy poszkodowane w tym zdarzeniu wyznaczyły nagrodę pieniężną o łącznej wartości 25 000 euro za udzielenie wskazówek, które doprowadzą do odzyskania towaru. Wysokość nagrody wynosi 10% wartości odzyskanego towaru, maksymalnie jednak

25 000 euro.
W przypadku odnalezienia towaru w niepełnej ilości, maksymalna kwota nagrody wypłacona zostanie w części odpowiadającej wartości odzyskanego towaru. Jeśli napłynie więcej wskazówek i informacji, suma nagrody zostanie podzielona pomiędzy informatorów odpowiednio do ich udziału w wyjaśnieniu sprawy i odzyskaniu towaru.

Kto może przekazać istotne wskazówki, które okażą się przydatne w ustaleniu miejsca znajdowania się towarów? Wszelkie wskazówki i informacje będą traktowane z zachowaniem najwyższej dyskrecji i anonimowości!
Poszkodowani w zdarzeniu (właściciel towaru, towarzystwa ubezpieczeniowe) przygotowali specjalną gorącą linię do kontaktowania się drogą elektroniczną:

tel.: +49 30 55 39 73 22
e-mail: info@transportschaden.biz
e-mail: info@desa.eu

Wynagrodzenie będzie wypłacone również wtedy, kiedy wskazówki pomocne w odzyskaniu towaru zostaną przekazane jednostkom policji w Polsce lub Niemczech.